Projektjeink

Pepita Kultúrtér projekt

Tett-Hely Ifjúsági Egyesület 2010-ben csatlakozott a Balokány-Ligetért Összefogás civil kezdeményezéshez, majd a „Regionális civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése”- elnevezésű konstrukcióban nyert el szervezetünk, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi partnerrel együttműködve, 41 802 803 forintos támogatást a „Balokány-Pepita” címet viselő projekt megvalósítására.
A projekt keretében újult meg a Pepita épülete a Balokány-ligetben, melyet 2013. november 15-én adtak át. Az átadás óta az épület a Pepita Kultúrtér nevet viselte és a Tett-Hely Ifjúsági Egyesület működtetette 2017. novemberéig az Önkormányzattal kötött haszonbérleti megállapodás értelmében. A Pepita Kultúrtérben hétköznapokon 40 órában vártuk az érdeklődőket, ezen felül, a programoktól függően hétvégéken is, komplex szolgáltatási palettát nyújtva mind a lakosság, mind a helyi civil szervezetek és informális csoportok, helyi civil kezdeményezések számára, különös tekintettel a helyi társadalom művészeti, környezeti értékeinek megismertetésére, az alkotó- és művelődő közösségek szervezésére, fejlesztésére.

Ennek szellemében a Tett-Hely Ifjúsági Egyesület munkatársai partnerszervezetekkel együttműködésben színvonalas kulturális, szabadidős, ismeretterjesztő, szórakoztató programokat és szolgáltatásokat szerveztek a lakosság, kiemelten az ifjúsági korosztály, valamint a gyermekes családok számára. A galérián kiállítások váltották egymást, több állandó klub (kreatív kézműves, idegen nyelvi, ifjúsági stb.) működött. Az épület galériáján kialakított két irodarészben 8 civil szervezet tevékenykedett, további 6 szervezet/ civil kezdeményezés használta rendszeresen fórumaihoz, szakmai műhelyeihez az épületet. A Pepita Kultúrtér rendezvényeit, szolgáltatásait igénybe vevők száma évente 8-10.000 fő volt. Munkatársaink több mint 500 szervezethez/ érdeklődőhöz küldtek online formában megjelenő hírlevelet, havi rendszerességgel.

A Pepita Kultúrtér épületének fenntartását, működéséhez szükséges feltételeket (rezsi, egyéb működési költségek) az Egyesület saját erőforrásaiból, részben pályázati támogatásokból finanszírozta. 2014 augusztusától az épületben található kávézót is az Egyesület működtetette közösségi kávézóként, azzal a céllal, hogy az ebből a tevékenységből befolyt bevétellel is a ház fenntartási költségeihez járuljon hozzá.

 

Zengővidék Családi és Ifjúsági Szolgáltató Iroda

“Zengővidék” – családi erőforrás központ (TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0315) elnevezésű pályázati támogatás keretében valósult meg Pécsváradon és kistérségében az a projekt, melynek legfőbb célja volt, hogy a térségben élő fiatalok és kisgyermeket nevelő családok számára hasznos, tematikus információszolgáltatást, tanácsadást, valamint olyan komplex szolgáltatásokat nyújtson, amelyek elősegítik a gyermeknevelés melletti munkaerő-piaci érvényesülést is.

A 2013. március 1-től 2014. augusztus 31-ig tartó időszakban a Zengővidék Családi és Ifjúsági Szolgáltató Iroda több mint ezer főt ért el, akik igénybe vették szolgáltatásait, vagy részt vettek a különböző tematikájú programjain. Az irodában a munkatársak közel hatszáz főnek nyújtottak információt ifjúsági és családi programokról, pályázati- és munkalehetőségekről, segítettek pályaorientációban, az álláskeresőknek önéletrajzírásban. Az ingyenes jogi- és életvezetési tanácsadást megközelítőleg százan vették igénybe. A Vállalkozói fórumokon, Családi Teaház programsorozaton, munkaerő-piaci kompetenciafejlesztő tréningeken, budapesti tanulmányúton ifjak és idősebbek egyaránt részt vettek.
A kistérség településein, Berkesden, Erzsébeten, Fazekasbodán, Fekeden, Geresdlakon, Martonfán, Nagypallon, Óbányán, Pécsváradon, Zengővárkonyban rendezett családi napokon gyerekek, szülők, nagyszülők is tartalmasan tölthették szabadidejüket a kulturális- és egészségfejlesztő, egészséges életmódot népszerűsítő programokon.
A projekt időszaka alatt Pécsváradon három klub alakult meg és működik: kreatív kézműves, kreatív festő klub és egy ifjúsági klub, valamint létrejött egy Szívességbank, mely a helyi értékek – szellemi és anyagi erőforrások – jobb kihasználásán, cseréjén alapul.
A ,,Zengővidék” projekt hozzájárult ahhoz, hogy a családok között és a helyi közösségben erősödjön az egymás iránti szolidaritás, valamint kölcsönös együttműködésen alapuló közösségek jöjjenek létre, erősödjenek meg. A projekt megvalósítói bíznak abban, hogy az elindított kezdeményezések hosszútávon fenntarthatóak lesznek.
A támogatás összege: 33 310 600 Ft.

http://www.zengovidekkozpont.hu/

Értékes tettesek 

„Értékes tettesek”- Válj Te is értékközvetítővé! – elnevezésű programsorozatunk célja egy olyan öntevékeny csoport toborzása, felkészítése és támogatása volt, akik képessé válnak saját és közösségük értékeinek felismerésére, melyet képesek mások számára is felismerhetővé tenni, és akik a korunkban olyan gyakran előforduló általános értékvesztés problémájára értékteremtéssel és megújítással reagálnak. A projekt 2015. január és május között került megrendezésre. Négy alkalommal, februártól májusig havonta egy hétvégén szerveztünk a résztvevők számára találkozót, tréninget Pécsett és Orfűn. A projekt eredményeképpen lelkes fiatalokból álló csapat kovácsolódott össze, akik később csatlakoztak egyesületünk önkénteseihez, és segítették a programjainkon részt vevő közösségeket is, ezzel átadva nekik a nálunk szerzett tudást, tapasztalatot.
A projekt támogatója a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet volt.

LÉPJ!

Pécs MJV Önkormányzata által kiírt „LÉPJ!- Légy Pécs Jövője!” pályázati támogatásoknak köszönhetően valósult meg „Ne szabj HatART a képzeletednek!”, „Liget Rising” és „Pepita Art Klub” elnevezésű projektjeink 2013 és 2015 között. A pályázati programok alkalmával közösségépítő akcióprogramok, kreatív kézműves foglalkozások kerültek megvalósításra, fiatalok aktív közreműködésével. A programoknak a Pepita Kultúrtér és a Balokány-liget adott helyszínt.

NKA

Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően 2015-ben a Pécs-Szabolcsi Fúvószenekar lengyelországi fúvószenei fesztiválon való részvételéhez tudtunk hozzájárulni, 2016- ban pedig a zenekar erdélyi fúvószenei találkozón való közreműködését és a Baranya megyében immár XI. alkalommal megrendezésre kerülő Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó szervezését segítettük a pályázati támogatásnak köszönhetően. A Nemzeti Kulturális Alap támogatta azt a pályázatot is, melyet a Pepita Kultúrtérben valósítottunk meg 2016. január és június között, „Könnyűzenei túrák Pécs Zöld Szívében” elnevezéssel. A pályázati program komoly- és könnyűzenei koncertekből, zenés foglalkozásokból állt.

Ligeti Tanoda

A Ligeti Tanoda program tájvédelmi területen, a pécsi Balokány-ligetben került 2014 és 2017 között megrendezésre. A programon pécsi kisiskolások és pécsi óvodások vettek részt. A foglalkozások célja volt, hogy felhívjuk a gyermekek figyelmét a természet szépségeire, érzékenyítsük őket arra, hogy vegyék észre a közvetlen környezetükben található természeti értékeket, és tudatosítsuk a környezet- és természet megóvásának fontosságát. Az élményalapú foglalkozásokon a nemformális pedagógia eszközeivel dolgoztunk, a játszva tanítás- tanulás módszerét alkalmaztuk. A 2-3 órás Ligeti Tanoda programok között szerepelt ismeretterjesztő ligeti séta interaktív játékokkal, fűszernövények és kerti virágok elültetése, kézműves foglalkozás újrahasznosított alapanyagokból, totó, valamint mozgásos csapaépítő foglalkozás a gyermekek koncentrációs-koordinációs készségeit fejlesztve elsősorban.
A Ligeti Tanoda programokon több, mint 2000 pécsi óvodás és kisiskolás vett részt.

 

Szakmai célú pályázatok

Kompetenciafejlesztő műhelymunkák civil és marketingkommunikáció, projektmenedzsment, rendezvényszervezés, kommunikáció, önismeret, közösségszervezés, önkéntesség témakörökben civil szervezeti képviselők és önkéntesek támogatásával. A programok a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati támogatásoknak köszönhetően valósultak meg.

Alkotó közösségek

A projektben 6 művészeti közösség és 1 önkéntes klub fiataljai vettek részt, összesen 62 fő, 6 hónapon át, 2017 és 2018 években. Fontosnak tartottuk, hogy valóban egy jól működő, színvonalas programok és alkotások létrehozására alkalmas közösséget/közösségeket szervezzünk, amelynek célja a szabadidő hasznos eltöltésére való nevelés, és a helyi-, valamint országos értékek és kultúrák népszerűsítése, valamint a közösségek összefogása révén megvalósuló programok elterjedésének elősegítése.
A projekt során megrendezésre kerültek értékelő találkozók, önkéntes találkozók, zenekari próbák, kreatív alkotóműhely és klubfoglalkozás. A projektben részt vevő fiatalok karácsonyi műsorokban mutatták meg alkotásaikat és szerveztek fellépést a közönség számára.