Egyesületünkről

A Tett- Hely Ifjúsági Egyesület, alapításkori nevén Dél-Pannon Fiatalok Európáért Egyesület, az ifjúsági korosztály érdekeinek megjelenítését és érvényesítését kívánja előmozdítani. Az Egyesület programjaival a fiatalokat aktív társadalmi szerepvállalásra szeretné ösztönözni helyi, regionális, nemzeti és európai szinten egyaránt.

Legfontosabb feladatunknak tekintjük a fiatal generáció segítését a sikeres élet feltételeinek megteremtésében, a tapasztalat és tudás megszerzésében pozitív értékek közvetítésével, és konkrét tevékenységekbe, szabadidős programokba való bekapcsolódás lehetőségének biztosításával.

Különös hangsúlyt helyezünk a valamilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok esélyegyenlőségének biztosítására, társadalmi integrációjának erősítésére. Mivel célcsoportunk elsődlegesen az ifjúsági korosztály, programjainkat mindig széleskörű együttműködésben valósítjuk meg.